Dokument Kreator

Svatko se danas zna koristiti Internet pretraživanjem.
Nevjerojatno puno toga je nadohvat ruke svima.

Pa ako se već ne može živjeti od špranci, onda na njih više ne gubimo ni sekunde.

Koliko se puta dogodilo da u finalnoj verziji dokumenta, sva ponavljanja OIB-a su ispravna.
Osim baš tog jednog - nevidljivog dok nije kasno.
 

Dokument Kreator podiže kvalitetu dokumenata na višu razinu. Ujednačenost dokumenata, garancija konzistentnih podataka, opcionalne klauzule, mogućnost jednostavne izrade dodatnih predložaka, jedinstveni set predložaka za cijeli ured, uređivanje i unaprjeđenje predložaka bez gubljenja u nepreglednim verzijama, luda preglednost unosa podataka.

Dokument Kreator dramatično skraćuje vrijeme potrebno za izradu kompletnog finalnog dokumenta ili osnove na kojoj se dalje radi. Ukoliko se radi o jednostavnoj špranci, trivijalno je kreirati finalni dokument. Ugovor o zastupanju, ugovor o kupoprodaji, ugovor o povjerljivosti podataka i cijeli niz sličnih su jedan klik udaljeni. Garantirano savršeni.

Želite li probati?

Dokument Kreator je potpuno besplatna usluga koju poklanjamo odvjetnicima.

Slobodno pogledajte Dokument Kreator Web Site ili odmah skočite u Popunjen NDA - Kliknite Kreiraj Dokument i zakoračite naprijed.

Dokument Kreator je naša besplatna usluga za sve.

No naravno da korisnici OnMisn Odvjetnika imaju neke prednosti - ona polja koja je potrebno popuniti. Naši korisnici to ne moraju, OnMisn Odvjetnik popunjava za njih.

Dokument Potpisnik je dodatna usluga

Kao nadogradnja na postojeću funkcionalnost Dokument Potpisnik donosi online potpisivanje dokumenata.
Do četiri potpisnika na jednom dokumentu.