Da, i ovo je nacrtao AI

Budućnost se već dogodila - jučer.

Odoo • A picture with a caption
Leonardo.ai sa promptom - pencil drawing of an lawyer with robot friend from behind

Što OnMisn donosi u svijetu umjetne inteligencije:

Digitalizaciju, Integraciju i korištenje svih dostupnih AI alata uz strogu brigu za sigurnost.

Bolje pretraživanje dokumenata. Povrh klasičnog pretraživanja po ključnim riječima vaših dokumenata, omogućujemo napredno pretraživanje po smislu pitanja umjesto po preciznim ključnim riječima. Ovo je tipično prvi korak kreiranja novog dokumenta - iz kompletnog korpusa postojećih uredskih dokumenata, pronaći dokument koji je najbliži trenutnim zahtjevima.

Bolje pretraživanje pojedinačnih klauzula. Sljedeći korak gradnje ciljanog dokumenta je dodavanje nedostajućih klauzula. U ovom koraku pretraživanjem se fokusirate na same klauzule, umjesto na dokumente, i sustav umjesto da vraća popis relevantnih dokumenata, vraća sam sadržaj klauzula u duhu pitanja.

Oblikovanje i preoblikovanje. Sada imamo osnovni draft dokumenta sa centralnom strukturom te dodatnim klauzulama koje treba oblikovati u cjelinu. 
Možemo koristiti lokalni offline AI model za manje zahtjevne zadatke, možemo koristiti najnapredniji AI sustav današnjice OpenAI GPT aktualne generacije.

Sigurnost je zadnja tema na listi, ali prva tema koja nas čeka. Novi alati će donijeti i nove slabosti kao i nove ludo kompleksne izazove za sigurnost. Jedino realno rješenje je maksimalno investirati u naprednu AI sigurnost povrh sigurnosti koju donose iskusni motivirani ljudi.